ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : +66(2) 026 3249
Home 2018-08-17T14:10:50+00:00

เครื่องมือแพทย์ด้านความงามและสุขภาพครบวงจร

ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามและสุขภาพ ที่มุ่งเน้นในด้านมาตรฐานและ
คุณภาพของสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง

สินค้าของเรา

MEDICAL DEVICES

Smart Sonic , Skin5, Ulverin, Others
ดูทั้งหมด

SKIN SOLUTION

ดูทั้งหมด

FURNITURES & DECORATE

Electronic Bed, Electronic Chair, Facial Beauty Bed, Styling Stool, Cart
ดูทั้งหมด

ทำไมต้องเลือกเรา

Healthy Solutions Co., Ltd. คือ ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามและสุขภาพ ที่มุ่งเน้นในด้านมาตรฐาน และคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมทั้งมีบริการหลังการขายอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งเรายังเล็งเห็นถึงคุณค่าของธุรกิจ ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการบริการในธุรกิจความงามและสุขภาพในอีกหลายๆด้านเพื่อให้ธุรกิจ ของท่านได้เติบโตไปพร้อมๆกัน อาทิเช่น การจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอยู่เป็นประจำ

เรานำเข้าสินค้าคุณภาพดีเยี่ยมจากญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา และจีนเข้ามากระจายสู่ผู้ประกอบการธุรกิจความงามและสุขภาพทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เราเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรในวงการธุรกิจความงามและสุขภาพผ่านการจัดอบรมและสัมมนา

กิจกรรมสัมมนา

ไม่เพียงแต่เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามและสุขภาพเท่านั้น เรายังจัดสัมมนาให้ความรู้กับคนทำธุรกิจนี้และผู้สนใจในหัวข้อต่างๆ

หมอภาษี

เรื่องบัญชี และภาษี เรื่องเงินๆทอง

HR Clinic

เรื่องการจัดการบุคคลในองค์กร

Customer Service

เรื่องงานบริการ

Branding

การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ คลินิก หรือ ตัวหมอเอง

รายละเอียดงานสัมมนา
กิจกรรมที่ผ่านมา