ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : +66(2) 026 3249

งานสัมมนา

/Seminar
Seminar 2018-08-12T22:03:45+00:00

หมอภาษี

เรื่องบัญชี และภาษี เรื่องเงินๆทอง

ดูเพิ่มเติม

งานสัมมนาหมอภาษี

ติดปีกเพิ่มความรู้ ให้กับแพทย์และเจ้าของกิจการ รู้เท้าทันสำรักงานบัญชี โดยเน้นปูพื้นฐาน ความเข้าใจด้านภาษีรวมถึงแนวทางการวางแผนจัดการภาษีสำหรับคลินิกเอกชน
โดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษี อันดับต้นๆ ของประเทศไทย

HR Clinic

เรื่องการจัดการบุคคลในองค์กร

เพราะ “คน” คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร

เหมาะสำหรับ: คุณหมอเจ้าของกิจการคลินิกความงาม หรือผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์

Customer Service

เรื่องงานบริการ

งานสัมมนาเรื่องงานบริการ

พบข้อมูลเร็วๆนี้

Branding

การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ คลินิก หรือ ตัวหมอเอง

งานสัมมนาเรื่องการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ คลินิก หรือ ตัวหมอเอง

พบข้อมูลเร็วๆนี้