ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : +66(2) 026 3249

งานสัมมนาหมอภาษี

//งานสัมมนาหมอภาษี
งานสัมมนาหมอภาษี 2018-07-14T22:02:53+00:00

งานสัมมนาหมอภาษี

ติดปีกเพิ่มความรู้ ให้กับแพทย์และเจ้าของกิจการ รู้เท้าทันสำรักงานบัญชี โดยเน้นปูพื้นฐาน ความเข้าใจด้านภาษีรวมถึงแนวทางการวางแผนจัดการภาษีสำหรับคลินิกเอกชน
โดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษี อันดับต้นๆ ของประเทศไทย